Pole tekstowe: Formularz zgłoszeniowy
awarii sprzętu i oprogramowania

Formularz zgłoszeniowy awarii sprzętu i oprogramowania na

Wydziale Organizacji i  Zarzadzania

 

Politechnika Slaska

ul. Roosevelta 26

41-800 Zabrze

 

Tel.: 32 2777 321

marcin.sobota@polsl.pl

 

Tel. 32 2777 389

piotr.janke@polsl.pl

IMIĘ

NAZWISKO

NR POKOJU; TEL. KONTAKTOWY

KRÓTKI OPIS AWARII