Studia Podyplomowe
    Katedra organizuje również Studia Podyplomowe z zakresu:

  • Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe
  • Zarządzanie Kadrami i Organizacja Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • Zarządzanie Kadrami i Organizacja Oświaty
  • Edukacja Europejska
  • Komunikacja Społeczna i Public Relations