Strona g\'˘wnaSTRONA GŁÓWNA WOIZ Archiwum Artykul˘wSTUDIA PODYPLOMOWE Wydział Wydzial Organizacji i ZarzadzaniaWIRTUALNY DZIEKANAT KontaktKONTAKT
Kontakt

Wydział Organizacji i Zarządzania 
ul. Roosevelta 26-28,
41-800 Zabrze 
Dziekanat ds. studiów podyplomowych:
tel. (032) 277-73-17
email:
sekretariat@woiz.polsl.pl

więcej ...


ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Studia podyplomowe


1. Cel i zadania studiów podyplomowych

Studia mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, usługowym oraz jednostce ochrony zdrowia lub administracji publicznej. Mają przygotować uczestników do budowy, wdrażania, oceny i doskonalenia systemów zarządzania jakością według międzynarodowych standardów. Kształcenie jest realizowane według nowoczesnego modelu zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, środowisko, technologię i bezpieczeństwo.
Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej oraz wszystkich osób, które chcą świadomie wpływać na procesy zarządzania przedsiębiorstwem.


2. Termin i organizacja studiów

Studia są dwusemestralne o łącznej liczbie 230 godzin dydaktycznych. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu. Prowadzone są w systemie weekendowym dwa razy w tygodniu (co dwa tygodnie w piątki (od 16.00 do 20.30) i soboty ( od 9.00 do 15.45)) w salach Wydziału Organizacji i Zarządzania w Katowicach i Zabrzu.


3. Dodatkowe kwalifikacje

Absolwenci poza Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Śląską mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:
  • Certyfikat Menedżera Jakości TÜV CERT wydawany przez TÜV Rheinland Group GmbH Köln,
  • Certyfikat Pełnomocnika Jakości TÜV CERT wydawany przez TÜV Rheinland Group GmbH Köln,
  • Certyfikat Auditora wewnętrznego TÜV wydawany przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. TÜV Rheinland Zabrze.
  • Warunkiem uzyskania powyższych certyfikatów jest zdanie egzaminu i spełnienie wymagań jednostki certyfikującej.
4. Warunki uczestnictwa

Przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych, wypełnienie kwestionariusza osobowego, wniesienie opłaty.
Koszt studiów 5400 PLN.


5. Tematyka:

Podstawy zarządzania jakością
Zarządzanie strategiczne
Biznes plan
Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000
Dokumentacja systemu zarządzania jakością
Regulacje prawne w zakresie jakości
Techniki kreatywności, motywacji i prezentacji
Auditowanie systemów jakości
Metody projektowania jakości: QFD, FMEA
Sterowanie jakością
Zarządzanie technologią
Certyfikacja i akredytacja
Zarządzanie projektem
Ekonomika jakości
TQM
Zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Narzędzia zintegrowanych systemów zarządzania


Więcej informacji  na stronie www.woiz.polsl.pl/zj oraz w sekretariacie studiów podyplomowych tel. (032) 277 73 17
Prawa autorskie © Studia Podyplomowe - WOIZ.POLSL.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-02-06 (10194 odsłon)

[ Wróć ]

Access Denied