Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Organizacji i Zarządzania
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
tel.fax 32 277 73 17
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 13
tel. 32 603 41 06
Aktualności
Kontakt
Publikacje
Dofinansowanie
Regulamin SPD
Galeria zdjęć
Linki
Dla słuchaczy

Wprowadź hasło:Partnerzy

Dzisiaj jest :
Wtorek
24-01-2017

Ostatnia aktualizacja:
29-07-2016

Stronę odwiedziło:

gości od 02-04-2008.
Program studiów

Ramowy program nauczania

Studiów Podyplomowych

„Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie”


1.      Podstawy zarządzania jakością (15 h)

- ewolucja teorii zarządzania jakością
- wprowadzenie w filozofię jakości
- międzynarodowe normy w zakresie jakości
- współczesne koncepcje zarządzania jakością

2.      Zarządzanie strategiczne (6 h)

- strategia przedsiębiorstwa
- planowanie strategiczne
- strategiczna karta wyników


3.      Metody i techniki zarządzania jakością (9 h)

- przegląd metod i technik zarządzania jakością
- podstawowe narzędzia zarządzania jakością
- nowe narzędzia zarządzania jakością


4.      Zarządzanie jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 (15 h)

- struktura norm ISO serii 9000
- model zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO serii 9000
- analiza norm ISO serii 9000
- budowa systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania norm ISO serii 9000


5.      Dokumentacja systemu zarządzania jakością (15 h)

- podejście procesowe i systemowe
- projektowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością
- opracowanie Księgi Jakości, procedur, instrukcji
- zapisy jakości


6.      Regulacje prawne w zakresie jakości (6 h)

- odpowiedzialność dostawcy za wyrób
- dyrektywy techniczne w UE
- znak CE
- procedura certyfikacji wyrobów


7.      Techniki kreatywności, motywacji i prezentacji (9 h)

- kreatywność i techniki kreatywności
- system motywacyjny w systemie jakości
- komunikacja
- prezentacja


8.      Auditowanie systemów jakości (15 h)

- rodzaje auditów jakości
- normy odnoszące się do auditowania
- metodologia i techniki auditowania jakości
- planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie auditów jakości

9.      Ekonomika jakości (6 h)

- klasyfikacja kosztów
- systemy rachunku kosztów
- metody oceny efektywności


10.      Metody projektowania jakości: QFD i FMEA (9 h)

- rozwinięcie funkcji jakości QFD
- analiza przyczyn i skutków wad FMEA
- zastosowanie metod planowania jakości


11.   Sterowanie jakością (15 h)

- obwody sterowania jakością
- metody statystyczne w sterowaniu procesami
- statystyczne sterowanie procesem SPC
- statystyczna kontrola odbiorcza


12.  Certyfikacja i akredytacja (6 h)

- systemy certyfikacji i akredytacji w Polsce i EU
- wzajemne uznawanie akredytacji
- normy odnoszące się do akredytacji laboratoriów badawczych

13.  Zarządzanie projektem (9 h)

- definiowanie projektu
- organizacja projektu
- zarządzanie kosztami
- nadzór nad projektem


14. Zarządzanie technologią (6 h)

- miejsce zarządzania technologią w systemie zintegrowanym
- koncepcja technologii
- benchmarking
- strategia technologii


15.  TQM (9 h)

- filozofia Total Quality Management (TQM)
- droga od systemu jakości do TQM
- przegląd Nagród Jakości
- samoocena organizacji i droga do zdobycia Polskiej Nagrody Jakości


16.  Zarządzanie bezpieczeństwem (6 h)

- zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
- ocena ryzyka
- Systemy zarządzania bezpieczeństwem

17.  Zarządzanie środowiskiem (9 h)

- ochrona środowiska
- zrównoważony rozwój
- aspekty środowiskowe
- systemy zarządzania środowiskiem